Talentia richt zich op organisaties en houdt zich bezig met transformatie-, vitaliteits- en leiderschapsvragen en richt zich op het vrijmaken van volledig potentieel binnen organisaties.

  

154171735 d9883409dc oTransitie- , verander- en talentmanagement

Heb je vragen op het terrein van organisatie-ontwikkeling, MD, herinrichting, HR of persoonlijk leiderschap verankering? Strategische verander- en transitieopdrachten gericht op de organisatie in haar kracht brengen is de kernaktiviteit van Talentia van oudsher, op interim en projectbasis. Hoe breng je de mensen en de organisatie in beweging? Sturen op resultaat op basis van een heldere analyse, met tegelijkertijd aandacht voor verbinding, enthousiasmeren en bezieling.  Medewerkers en organisatie in verbinding brengen met hun persoonlijk leiderschap, met regie over vitaliteit en welbevinden, vormt de basis voor talentmanagement.     

 

                                                                 

Strategisch Transitieadvies

Je zoekt een sparring partner als bestuurder, ondernemer of Raad van Toezicht bij een grote transitie, waar mogelijk ook andere partners in betrokken zijn. Onze programmamanagement- en interimervaring zetten we graag in om samen met jou een goede analyse te maken en plan van aanpak hoe je de transitie het beste kunt gaan organiseren met optimale inzet van de in- en externe capaciteit en hoe de processen te stroomlijnen. Strategisch Transitieadvies is vooral zinvol bij complexe veranderingen met meerdere spelers. In de uitvoeringsfase zorgen we desgewenst voor aanvullend goed verandermanagement vanuit ons netwerk en begeleiden we die inzet tot aan de afronding. Onderdeel van het Strategisch Transitieadvies kan een Systemische Organisatiescan zijn.  

 

 

IMG 0323Systemische Organisatiescan

Deze scan is zinvol indien je al een tijd merkt dat jouw organisatie niet optimaal functioneert. Jouw afdelingen werken misschien niet lekker samen en je merkt dat er weinig animo is vanuit de organisatie om de problemen effectief aan te pakken. Je vult bijvoorbeeld dezelfde vacature voor de zesde maal in in drie jaar tijd of na een fusie blijven de partners zich gedragen alsof de oude organisaties er nog zijn. Met de systemische organisatiescan krijg je inzicht en concreet advies hoe je jouw organisatie weer in haar volle kracht brengt.  

 

De  scan wordt afgenomen door Petra Bijl en Simon van Dijk. We hebben veel ervaring met ‘systemisch’ werk in organisaties. We repareren niet het lek maar gaan op zoek naar de bron waar het is ontstaan. Het is precies daar waar herstel nodig is om de kracht weer terug te vinden. Onze werkwijze is geïnspireerd op de U Theory van Otto Scharmer (MIT) en het systemisch werk van Bert Hellinger. Wil je meer informatie, neem contact met ons op of  bel ons gerust.